Nötstall, Österbymo

Panelportar samt gavelfönster som levererades till ett nötstall i Österbymo.