Garanti

Under förutsättning att anvisningar om lagring, montering, skötsel och underhåll följs lämnar Wester Byggträ AB garanti i enlighet med ABM 07.

Se skötsel och monteringsanvisning för respektive produkt.